Ważna informacja!
Strona www.kwak.pl nie jest sklepem internetowym, a co za tym idzie zlecenie wykonania produktu za pośrednictwem tej strony nie może być traktowane jako "zakup internetowy".


zapoznałam / zapoznałem się z informacją i akceptuję ją
zlecający wykonanie produktu
imię i nazwisko
nazwa firmy
NIP
kod pocztowy
miejscowość
ulica
telefon kontaktowy
adres e-mail
Dane płatnika za produkt
nazwa firmy płatnika
NIP
kod pocztowy
miejscowość
ulica
zlecam wykonanie Tablicy Rozkładu Zajęć
nazwa szkoły lub placówki dla której przeznaczona jest tablica
rodzaj tablicy

tradycyjna /klasy, nauczyciele/
klasyczna /klasy, sale, nauczyciele/

wersja

magnetyczna
kołkowa
część ogłoszeniowa
tak     szerokość części ogłoszeniowej
nie

10 godzin lekcyjnych
15 godzin lekcyjnych

ilość klas
ilość sal dotyczy tylko wersji klasycznej
ilość nauczycieli

dodatkowe znaczniki

ilość wzorów
ilość sztuk
uwagi
imię i nazwisko, oraz telefon osoby kontaktowej
Wprowadź wynik równania z obrazka